Wednesday, November 1, 2017

十一月活动

又到了十一月份了,也刚刚过了万圣节。 客服小哥给大家带来十一月份的活动详情。 活动如下:

十一月的活动,我们所有的黑檀和特殊的刀柄&刀鞘均可以享有20% off,大家可以点击以下的图片进入购选页面。 

 ↓                                                                                           

 

Leave your comment